Предимства

Нашите улични лампи са произведени по така наречената AC-DOB-LED-tehnology

 

Най-голямата разлика от другите светодиодни улични лампи е, че са без  драйвери ( захранвания ) като променливият  ток ,, AC”  220V се подава директно на светодиодния модул. За да се избегнат проблемите при промяна в подаваното напрежение от мрежата, е монтирана защита, която гарантира нормалната работа на лампата при промяна на напрежението на тока от  ,, AC”  100V до 277V

 

В резултат на това се постигат следните предимства:

По-леко тегло

По-достъпна цена

По-голяма енергийна ефективност

Елегантен дизайн

Лесен за монтаж

Дълъг живот – животът на уличното LED – осветление зависи от живота на драйвера ( захранването ) повечето от тях изгарят след третата година на експлотация и се налага подмяна.

Интелигентна LED светлина – нашата лампа може да бъде затъмнявана ( димирана ) след пиковите часове на нощта посредвом компютърна система на управление.